domů

Pro veřejnost


rychlá volba


Skupinové kurzy pro veřejnost

Stupeň pokročilosti:

pro všechny stupně (anglický jazyk pro začátečníky až pokročilé)

Náplň kurzů:

kurzy vedou ke zvládnutí a rozvíjení jazykových znalostí a dovedností pro použití v praktickém životě při vycestování do zahraničí či při jednání s cizincem v naší zemi
důraz na mluvení a poslech jako základní dovednosti při komunikaci
postupné rozšiřování gramatiky a slovní zásoby v rozmanitých tematických okruzích a jejich aplikace při mluvení, poslechu, čtení i psaní

Počet účastníků:

výuka probíhá ve velmi malých skupinkách 3 - 4 osob, které umožňují:
  • téměř individuální přístup
  • maximální možnost procvičení probírané látky
  • aktivní zapojení ve všech činnostech po celou dobu vyučovací lekce

Časový rozvrh:

1x týdně 2 vyučovací hodiny ( 90 min.), v odpoledních hodinách
školní rok je rozdělen do dvou částí (září - leden, únor - červen), v každé se uskuteční 18 setkání, tj. 36 vyučovacích hodin

ceník | nahoru


Individuální výuka

Stupeň pokročilosti:

pro všechny stupně (anglický jazyk pro začátečníky až pokročilé)

Náplň:

obsah kurzu je plně přizpůsoben potřebám studenta

Počet účastníků:

1 osoba (v případě zájmu je možné přihlásit se ve dvojici)
individuální přístup umožňuje:
  • postup individuálním tempem
  • rozvíjet ty znalosti a dovednosti, které student nejvíce potřebuje
  • zaměření na tematické oblasti studentovi nejbližší včetně možnosti odborného zaměření jazyka

Časový rozvrh:

v dopoledních či odpoledních hodinách - dle individuální dohody
počet hodin v týdnu - dle individuální dohody

ceník | nahoru